Podnikatelský plán

 

Malé a střední podniky zajišťují vedle ekonomických přínosů pro společnost i významný kulturní a sociální prospěch. Protože se malé a střední podniky podílejí na vytváření konkurenčního tržního prostředí, mohou tak zabraňovat globalizačním tendencím velkých, často nadnárodních, firem, které se snaží pronikat na malé lokální trhy. Velká přednost malých a středních podniků spočívá v jejich schopnosti rychlého přizpůsobení se změnám trhu či legislativy, jednodušší organizační struktuře a nižší kapitálové náročnosti ve srovnání s velkými podniky. Úzká provázanost malých a středních podniků s regionem, ve kterém působí, představuje pro samotné podnikatele přínos z hlediska schopnosti oslovit známý trh a nabídnout lidem přesně to, co chtějí v prostředí, které znají a důvěřují mu. Tento typ podnikání díky svým vazbám na blízké okolí přináší nová pracovní místa, výsledky z podnikání povětšinou zůstávají v daném regionu a tak přispívají k jeho následnému rozvoji.

Podnikatelský záměr (podnikatelský plán) je často vnímán jako zbytečný kus popsaného papíru, jehož příprava není pro budoucího podnikatele důležitá a pouze zdržuje od samotného zahájení podnikání. Pokud k tomu vezmeme v úvahu spíše praktické zaměření těch, kteří do podnikání vstupují, je nasnadě ukázat, že podnikatelský záměr má pro podnikání skutečný význam. Princip plánování využíváme všichni v každodenním životě. Velice často se jedná o zcela automatické chování, jednání a dílčí kroky, které nás dovedou k nějakému cíli a pravděpodobně by nás ani nenapadlo považovat je za součást nějakého předem stanoveného plánu. 

Stačí, abyste například chtěli jít večer do kina. Aniž byste museli dlouho přemýšlet, okamžitě máte v hlavě plán, kde a jakým způsobem koupíte vstupenky, na které stanici městské hromadné dopravy musíte vystoupit, abyste to měli do kina blízko, v jaké restauraci se můžete po cestě do kina najíst a podobně, kdo bude hlídat děti v době vaší nepřítomnosti. Pokud byste neměli v hlavě přichystaný tento plán, možná byste dorazili do jiného kina na jiném místě, v jiný čas nebo zcela vyhladovělí, protože byste cestou nenašli žádné místo pro občerstvení. Možná by mohlo být také vyprodáno a veškeré vaše úsilí by tak mohlo přijít vniveč. Váš zážitek by absencí kvalitního, i když jednoduchého plánu, mohl být výrazně negativně ovlivněn. I na tomto jednoduchém příkladu je možné demonstrovat, že plánování má své nesporné výhody a určitě se vyplatí.

Podnikání je ale nesrovnatelně složitější proces než návštěva kina a proto je také sestavení plánu budoucího podnikání - podnikatelského záměru -  mnohem náročnější a zabere více času. Pokud by vám bylo líto strávit čas nad sepisováním podnikatelského záměru, může se stát, že byste nakonec vynaložili mnohem více energie a úsilí na rozjezd podnikání, které by se pak ukázalo jako neperspektivní. Je proto mnohem jednodušší věnovat se prevenci rizik podnikání hned ze začátku a vymezit si na vypracování detailního podnikatelského plánu dostatek času.

Neplánovat znamená plánovat vlastní prohru!

 
 
 
 
 
 

 

 

Petrů Naděžda, PROFI STYL, s.r.o.

Bratří Čapků 2432/21, 586 01 Jihlava
kontaktní adresa:
Kolbenova 6, Praha - Vysočany
IČ 25212427, DIČ CZ 25212427
+420 736 528 436 petru.nada@seznam.cz