Práce studentů

 

Vysoká škola  připravuje absolventy na řešení různorodých problémů praxe. Studenti jsou vedeni k hledání řešení, návrhů a odpovědí na daná témata, k vlastnímu hodnocení situace na trhu, vlastnímu výzkumu a jeho prezentaci, předávání osobních zkušeností a znalostí dalším studentům. Práce v uplynulém řešení byly zaměřeny na vytvoření projektu e-maturity a vytvoření vlastního e-shopu.

e.shop Nábytek z lepenky.pptx (1812007)

e-shop energy diety.pptx (9905003)

e-shop korálky.pptx (1789333)

Projekt e-maturity s myšlenkovými mapami.docx (526051)

Projekt e-maturity.pdf (414109)