Moderní Management

"Doba je zlá a bude možná ještě horší, věř mi" pravil jeden skřítek druhému v Grimmovských pohádkách - byť ve většině pohádek dobro vítězí nad zlem. Manažerská zkušnost zobecnila, že optimismus a dobrá víra uzdravují a vedou k vítězství, otevírají teplé prameny nadšení a netušené obzory,  pochybnosti a nedůvěra zabíjejí.  Kdo chce něco dokázat, musí stále hledat nové, často převratné inspirace. Společnost ovládají nové síly, vědeckotechnická revoluce, nové komunikační technologie, nové nákuní zvyklosti zákazníků. Podmínkou naplnění nových vizí směřujících k udržitelnému rozvoji a stálému pokroku je vytvářet účelné a efektivně fungující systémy jejího řízení.