Práce studentů

Cílem zkouškové práce je připravit projekt vstupu firmy na zahraniční trh - může být i projekt zabývající se importem.
Očekávaná struktura:
- představení vize, mise, cílů
- provedení analýz daného trhu (STEEP, Porter, SW - silné a slabé stránky firmy, její  připravenost)
- stanovení strategií vstupu firmy na zahraniční trh (produktová, cenová, distribuční, komunikační)
- vyhodnocení finační náročnosti, časový harmonogram
- rizika spojená se vstupem

Petrů Naděžda, PROFI STYL, s.r.o.

Bratří Čapků 2432/21, 586 01 Jihlava
kontaktní adresa:
Kolbenova 6, Praha - Vysočany
IČ 25212427, DIČ CZ 25212427
+420 736 528 436 petru.nada@seznam.cz