Zákazníkům je nutno nabízet hodnoty a řešení, ne produkty a sliby. Dnešní zákazníci mají málo času, ale množství informací. Za své peníze očekávají vyšší kvalitu, lepší služby, nižší ceny, spolehlivost a ještě něco navíc oproti nabídce konkurence.  Úkolem marketingu je ovlivnit zákazníkovo nákupní chování ve prospěch právě naší firmy.  Marketing lidem poskytuje informace, čímž jim -  do značné míry - usnadňuje nákupní rozhodování.