Práce studentů

Případové studie (Case Study) – nebo také kazuistiky, příklady dobré praxe – jsou klasickou metodou kvalitativního výzkumu. Umožňují studium jedné situace, jednoho problému. Zkoumají současné fenomény do jejich hloubky v jejich skutečném kontextu, umožňují porozumět zkoumanému jevu. Dokáží ideálně posloužit jako nástroj edukace praktických aplikací problematiky pro studenty, praktiky daného oboru i širokou veřejnost. Hojně se využívají v managementu, sociologii, psychologii, politologii a dalších vědách. Obdobně, jako každý jiný typ výzkumu, začíná i případová studie identifikací výzkumných otázek, následuje plán, projekt, příprava na sběr dat, sběr dat, analýzy a publikace výstupů. (Olecká, Ivanová, 2010)

Zápočtová práce spočívá ve zpracování případové studie rodinné firmy, identifikaci vlastností, schopností, dovedností jejího zakladatele, vedouc k úspěchu.

Zápočtová práce medailon rodinné firmy.docx (441605)

MUsic art - výborné.docx (308891)

 

Petrů Naděžda, PROFI STYL, s.r.o.

Bratří Čapků 2432/21, 586 01 Jihlava
kontaktní adresa:
Kolbenova 6, Praha - Vysočany
IČ 25212427, DIČ CZ 25212427
+420 736 528 436 petru.nada@seznam.cz