Co s volným časem po předání rodinné firmy?

Mnoho českých rodinných podniků se připravuje na nástup nové generace do vedení. Tato změna je spojena s dlouhým procesem. Co ale dělat po tom, když už je firma předána? Sedmdesát procent zakladatelů má jasno – chtěli by se dál zajímat o svou společnost třeba jako nezávislí konzultanti.


Nyní nastala doba, která zakladatele českých rodinných firem s ohledem na jejich věk nutí rozhodnout, kdy, jak a komu firmu úspěšně předat. V drtivé většině rodinně řízených společností, živností a farem se jedná o zaběhnuté podniky, které vydělávají, platí daně, zaměstnávají lidi a mají silný lokální vliv. Vlastnické rodiny mají zájem na tom, aby firma dále šířila jejich dobré jméno v regionu. Zároveň obě právě spolupracující generace, jak zakladatelů, tak nástupníků, si aktuálně uvědomují složitost procesu generační výměny ve vedení a vlastnictví firmy. A pak ten den přijde – firma je předána nastupující generaci – jak a čím smysluplně naplnit nezvykle mnoho volného času? Jak odpovídali respondenti 48. průzkumu AMSP ČR?

Zakladatel firmy Grund Jiří Grund starší už firmu svému synovi předal a potvrzuje. „Po předání podniku to pro mne bylo těžké. Každý den jsem si říkal, nechoď tam, nemluv mu do toho,“ popisuje.[1] Takže co s volným časem kromě práce v dozorčí radě a spoluúčasti na definici strategických cílů firmy, konzultantských a poradenských aktivit, vyhledávání trendových informací z oboru, zapojení se do politiky a společenských či sportovních aktivit v místě sídla firmy, věnování se vnoučatům, koníčkům, cestování?

  1. Je čas na shromáždění materiálů o tom, jak jste začínali, co považujete za důležité milníky pro rozvoj firmy, zavzpomínat na podíl spolupracovníků, kteří s vámi začínali – ať už zaměstnanců, dodavatelů, zákazníků – prostě sepsat příběh od začátku až do okamžiku kdy a v jakém stavu jste firmu předali nástupníkům. Založit kroniku, rodinné muzeum, napsat knihu, popsat rodinný rodokmen apod., vše doložit dobovými fotografiemi, kopiemi smluv atd. Tuto aktivitu za Vás nikdo udělat nemůže, a pokud zůstane příběh nepopsán, další generace už jej budou znát pouze z doslechu a zkresleně interpretovat generaci třetí.
  2. Konečně máte čas na formulaci  rodinné ústavy - dokumentu, který vymezí základní hodnoty a principy, na jejichž základě bude rodina dále fungovat. Identifikovat, co rodinu a business spojuje, zformulovat to písemně, založit rodinnou radu, rodinný protokol, pořádat rodinná setkání apod.
  3. Hledejte inspiraci a příklady rozvoje businessu u nás i v zahraničí. Nestagnujte, pusťte se do studia oboru, vědy či specializace, na které Vám dosud nezbýval čas. Ponořte se např. do problematiky Průmyslu 4,0, která ovlivní budoucnost všech podniků.  
  4. Aktivně se zapojte se do projektu Rodinná firma/Rok rodinného podnikání 2018. Spolupracujte s námi na organizaci kulatých stolů, navrhujte aktivity pro Klub rodinných firem, hledejte další kontakty, organizujte stáže v rodinných firmách, pomozte nám při zviditelnění rodinného podnikání v očích široké veřejnosti.   
  5. Zapojte se do komunální politiky. V místě Vašeho podnikání žijete, dobře znáte potřeby obce, města, ve kterém jste podnikal.  Máte pověst úspěšného podnikatele. Svoje zkušenosti a vazby využijte ve prospěch místa, kde žijete.
  6. Máte mnoho praktických zkušeností s řízením  podniku – podělte se o ně  se studenty středních a vysokých škol. Spolupracovat můžete  se zástupci vysokoškolské platformy, podílející se na Roku rodinného podnikání 2018 pořádaném AMSP ČR z Vysoké školy ekonomické v Praze, z Vysoké školy finanční a správní, a.s. v Praze, z Technické univerzity v Liberci (kontaktní osoby – viz https://www.rodinnafirma.net/cz/vzdelavani).  Ale střední i vysokou školu, popř. soukromou vzdělávací instituci máte jistě i v nejbližším okolí  sídla Vaší firmy.  Pojďme bojovat proti rčení „kdo neumí, ten učí…“ Nemusí to být pouze Hostovské přednášky, ale můžete se zapojit i do projektů vývoje a výzkumu, vedení odborných prací.

„Každopádně jakmile jednou firmu opustíte, nevracejte se do její operativy. Důvěřujte novému vedení, důvěřujte vlastnímu rozhodnutí. Kontrolujte zpovzdálí, strategicky, s časovou periodou jednoho měsíce či kvartálu. Případné výtky a rady svému nástupci vždy říkejte mezi čtyřma očima,“ radí Jiří Jemelka, výkonný ředitel společnosti J.I.P. pro firmy.[2] Jen nová, čerstvá krev totiž může firmu posunout dál.

Jiří Belinger (BG Technik cs, a.s.) odešel z vedoucí pozice dnem oficiálního nástupu do důchodu. Řídící práce je zcela předána. V současnosti firmu kontroluje přes pozici předsedy představenstva a majitele akcií. Připravuje roční plán, kontroluje měsíční výsledky. Je v pozici senior manažera. Poradí, ale neexistuje, aby zadával úkoly. Navštěvuje zahraniční veletrhy, předává do firmy zajímavé náměty na inovace. Ve svém volném čase vykonává aktivity pro AMSP ČR. Je místopředsedou jejího představenstva, regionálním zástupcem pro Středočeský kraj.[3][1] https://davidkrajicek.com/wp-content/uploads/2015/11/FBF_E15_2pdf-1.pdf

[2] https://www.kurzy.cz/zpravy/398356-5-nejcastejsich-chyb-pri-predani-rodinneho-podniku/

[3] ZÍTKOVÁ, P. Firmu jsem předával tři roky, teď jsem v důchodu. A v představenstvu, říká Jiří Belinger. [online].[Cit. 20. 12. 2016].  Zveřejněno 8. 2. 2016. Dostupné na https://archiv.ihned.cz/c1-65151760-nema-cenu-predavat-v-70-letech-firmu-svemu-50letemu-nastupci